Powrót

Róbmy swoje

musical | 120 min

Wojciech Młynarski jako autor piosenek ma w sobie dwie dusze: liryczną i publicystyczną. Ta pierwsza dusza podpowiada mu piosenki o ulubionej leszczynie, o polskiej miłości, „co umie przebaczać, umie dr…Niestety! Tego dnia w wybranej lokalizacji nie ma żadnego filmu lub repertuar nie został jeszcze przygotowany.